Nedelja američke kulture i društva

Da li je Amerika novi Gilead?

Da li je Amerika novi Gilead?

Vrhovni sud u Americi je 24. juna 2022. godine doneo odluku o obaranju pesude „Roe v. Wade“ kojom je do tog momenta ženama širom Sjedinjenih Država garantovano pravo na abortus. Presuda „Roe v. Wade“ doneta je 1973, od kada je svaka žena imala pravo samostalno da se odluči za nastavak ili prekid trudnoće, dok se opozivom ove presude ovo „pitanje“ ponovo našlo u rukama vlasti i zakona svake od saveznih država, čime je abortus automatski zabranjen u pojedinim državama SAD.

Naslov tribine, „Da li je Amerika novi Gilead?“, ispirisan je distopijskim romanom kanadske autorke Margaret Atvud i istoimenom serijom Sluškinjina priča (The Handmaid’s Tale). Gošća ovog „Razgovora o Americi“ bila je dr Adriana Zaharijević, filozofkinja i viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, dok je razgovor vodila prof. dr Isidora Jarić sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta. Adriana i Isidora su se u razgovoru osvrnule na istoriju ženskih prava, sa fokusom na reproduktivnih prava u SAD, dok je Sluškinjina priča poslužila kao baza za diskusiju o tome gde se danas nalazi američko društvo kada je reč o pomenutim pitanjima, i koliko je realnost daleko od pomenute distopije.