Nedelja američke kulture i društva

Aktivnosti > Vebinari i seminari za nastavnike

U okviru projekta „Američka istorija u učionici: američki uticaji na popularnu kulturu i svakodnevicu u Srbiji (1918-1941)“, rađenog u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i UDI-Euroclio, a pod pokroviteljskom Američke ambasade u Beogradu, Centar za američke studije je 29. septembra 2022. godine organizovao vebinar za nastavnike širom Srbije na kojem im je predstavljen istoimeni priručnik za nastavu. Vebinar je bio namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola, a pridružilo nam se preko 100 nastavnika istorije, engleskog i srpskog jezika, građanskog vaspitanja i mnogih drugih predmeta.

U okviru projekta „Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu“ rađenog sa Narodnom biliotekom Srbije, uz podršku Američke ambasade u Beogradu, Centar za američke studije je 25. oktobra organizovao vebinar na kojem je predstavljen istoimeni priručnik za nastavnike. Vebinaru su prisustvovali nastavnici istorije, srpskog i engleskog jezika, građanskog vaspitanja, geografije, filozofije, sociologije, prava i metodike nastave istorije iz gotovo čitavog regiona (iz Beograda, Bihaća, Bugojna, Jagodine, Loznice, Maribora, Novog Travnika, Sarajeva, Šapca, Šida, Tivta, Tuzle, Velike Plane, Višegrada, Zrenjanina i mnogih drugih gradova).