Nedelja američke kulture i društva

Predavanje o španskoj groznici u SAD

Predavanje o španskoj groznici u SAD

U nastojanju da se prilagodi svakodnevici obeleženoj pandemijom koronavirusa, Centar za američke studije je organizovao predavanje saradnika Centra za ameirčke studije, Vukašina Zorića o toku i efektima španske groznice u SAD na Zoom platformi 22. juna 2020. godine. Vukašin je predavanje započeo osvrtom na teoriju po kojoj je pandemija španske groznice započela u SAD. Potom je, uz predstavljanje bilansa tri talasa španske groznice u SAD, ukazao na društvene i političke reperkusije bolesti, kao što su promena higijenskih navika stanovništva, uticaj na izbore za Senat, te rezultati Pariske mirovne konferencije. Predavanje je završio opreznim poređenjem španske groznice i epidemije koronavirusa.

Izvor i natpis za priloženu fotografiju: Daktilografkinja u Njujorku, oktobar 1918, National Archives