Nedelja američke kulture i društva

Predavanje Stenli Kjubrik i istorija umetnosti

Predavanje Stenli Kjubrik i istorija umetnosti

Prof. dr Dijana Metlić, sa Akademije umetnosti Novog Sada, održala je 5. maja 2021. predavanje o Stenliju Kjubriku, uticaju likovnih umetnosti na njegove filmove, ali i mestu ovog režisera u istoriji umetnosti. Profesorka Metlić analizirala je kompoziciju i strukturu Kjubrikove filmske slike, govorila je o upotrebi svetla i simboličkom značenju boje. Skrenula je pažnju prisutnima na Kjubrikov odnos prema „starim majstorima“, kao i prema modernoj umetnosti. Takođe je ukazala na mogućnosti muzealizacije filmskog autora i na uticaje koje Kjubrikovi filmovi imaju na savremene umetničke prakse.

Razgovor sa prof. dr Dijanom Metlić vodila je prof. dr Simona Čupić.