Fotografije sa promocije Jugoslovensko američki odnosi kroz foto-objektiv

Fotografije sa promocije Jugoslovensko američki odnosi kroz foto-objektiv