Vesti

Seminar „Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu“

Seminar „Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu“

Na Filozofskom fakultetu je 27. oktobra održan seminar za nastavnike istorije na kom su prof. dr Radina Vučetić, prof. dr Marko Šuica i saradnice Centra i doktorantkinje Katarina Beširević, Emilija Cvetković i Sanja Lukić predstavile priručnik za nastavnike „Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu“. U okviru radionica koje su organizovane tokom seminara, nastavnici su imali prilike da se bolje upoznaju sa sadržajem priručnika i predlozima aktivnosti koji se nalaze u njemu, te su imali zadatak da osmisle čas na kom bi učenicima predstavili jednu od tema iz priručnika, bilo da su u pitanju prepevi američkih rok pesama u Jugoslaviji, naučno-prosvetna razmena, mjuzikl „Kosa“ ili „Yugo-America“. Na samom kraju seminara, nastavnici su predstavili svoje planove časova i izuzetno kreativne i inspirativne ideje o interpretaciji datih tema u učionici.

Seminaru je prisustvovalo preko 20 nastavnika istorije iz Beograda, kao i studenti, polaznici kursa „Metodika nastave istorije“, koji su na praksi u nastavi u različitim beogradskim školama.