Nedelja američke kulture i društva

Ivan Vujačić

Ivan Vujačić

Ivan Vujačić je profesor u penziji Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Od školskih dana bio je povezan sa Amerikom pohađajući američku gimnaziju u Solunu. Profesor Vujačić je kao dobitnik Fulbrajtove stipendije boravio na Univerzitetu Mičigen u En Arboru. Pored njegove ekonomske karijere važno je istaći činjenicu i da je prof. dr Ivan Vujačić bio ambasador Republike Srbije u Vašingtonu.

Kroz „njegovu Ameriku“, s Ivanom Vujačićem je prolazila Katarina Beširević, doktorantkinja i istraživačica-pripravnica Filozofskog fakulteta i saradnica Centra za američke studije, a profesor Vujačić i ona su se dotakli čitavog njegovog života u sat i po vremena, govoreći o Americi njegovog detinjstva, zatim o njegovom američkom obrazovanju i profesionalnom usavršanju, do njegove diplomatske karijere.