Publikacije

Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu

Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu

Projekat „Američka istorija u učionici: amerikanizacija Srbije u hladnom ratu“, kao svojevrstan nastavak projekta „Američka istorija u učionici: američki uticaji na popularnu kulturu i svakodnevicu u Srbiji (1918-1941)“, Centar za američke studije započeo je u oktobru 2022. godine. Projekat je rađen u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Beogradu. Cilj je bio kreiranje još jednog priručnika za nastavnike, koji bi ovoga puta obuhvatao period hladnog rata i jugoslovensko/srpsko-američke odnose u ovom periodu, kao i amerikanizaciju srpskog i jugoslosvenskog društva i kulture.

Doktorantkinje i saradnice Centra za američke studije, Katarina Beširević, Emilija Cvetković i Sanja Lukić, uz pomoć istraživača Narodne biblioteke Srbije, Ljubomira Brankovića, ovoga puta istraživali su štampu iz perioda hladnog rata, gledajući novine i časopise poput: Bazara, Borbe, Dečjih novina, Duge, Džuboksa, Ilustrovane politike, NIN-a, Politike, Politikinog zabavnika, Rocka, TV novosti, TV revije i još mnoge druge.

Iz obilja prikupljenog materijala, koji Centar za američke studije čuva u arhivi, odabrani deo je ušao u priručnik podeljen na četiri celine: osvajanje sloboda (muzika, rokenrol, džez, Kosa), holivudizacija (holivudski filmovi i zvezde, nihove posete Jugoslaviji, serije, jugoslovensko-američke koprodukcije), svakodnevica (žene, konzumerizam, moda, detinjstvo) i ekonomska i naučna razmena (privredna saradnja dve države, medicina, Apolo 11, obrazovna diplomatija, joint ventures). Na selekciji materijala i kreiranju priručnika radili su prof. dr Radina Vučetić i prof. dr Marko Šuica sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz pomoć tri doktorantkinje.

Materijal je u oktobru 2023. predstavljen na vebinaru nastavnicima istorije, engleskog i srpskoj jezika, geografije, građanskog, filozofije, sociologije i drugih predmeta, ne samo iz Srbije, već iz čitavog regiona, a zatim i na seminaru za nastavnike na Filozofskom fakultetu kome je pored nastavnika iz Beograda prisustvovao i veliki broj studenata sa predmeta Metodika nastave istorije, koji se pripremaju za svoje prakse u školama širom Beograda.