Publikacije

Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv

Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv

Projekat „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv“ pokrenut je u oktobru 2020. godine u saradnji sa Muzejom Jugoslavije, a pod pokroviteljskom Američke ambasade u Beogradu, s ciljem obeležanjava 140. godišnjice srpsko-američkih odnosa kroz jednu virtuelnu izložbu fotografija. Materijal korišćen za ovu izložbu, a zatim i za katalog pronađen je pre svega u bogatoj foto-arhivi Muzeja Jugoslavije, a štampa iz Narodne biblioteke Srbije i objavljena dokumenta zvaničnih jugoslovensko-američkih odnosa Arhiva Jugoslavije poslužili su kao izvori za predstavljanje istorijskog konteksta koji se nalazi iza fotografija. Na virtuelnoj izložbi i u katalogu jugoslovensko-američki odnosi prikazani su kroz zvanične susrete predsednika Josipa Broza Tita, kako sa američkim predsednicima i diplomatama, tako i sa holivudskim zvezdama.

U okviru projekta, saradnici Centar za američke studije i doktorandi Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta, Katarina Beširević i Vukašin Zorić radili su istraživanja u Narodnoj biblioteci Srbije, u potrazi za člancima u štampi (Politika, Borba, Ilustrovana politika, Filmski svet i drugo) u kojima je izveštavano o temama i susretima predstavljenim u ovom projektu. U isto vreme, Radovan Cukić, načelnik Odeljenja za istraživanje i zaštitu muzejskog fonda Muzeja Jugoslavije, pripremao je fotografije za izložbu i publikaciju.

Od marta do maja 2021. godine, Muzej Jugoslavije i Centar za američke studije objavljivali su sadržaj izložbe na društvenim mrežama sa oznakom #YU_US, predstavljajući javnosti najvažnije fotografije i izvorne materijale zvaničnih jugoslovensko-američkih odnosa u vreme hladnog rata.

Krajem maja 2021. u bašti Muzeja Jugoslavije organizovana je promocija kataloga virtuelne izložbe „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv“ na kojoj su govorili mr Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, Tim Standard, savetnik za odnose sa javnošću Američke ambasade u Beogradu, prof. dr Radina Vučetić, upravnica Centra za američke studije i Radovan Cukić.

Katalog „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv“ podeljen je na pet tematskih celina kroz koje se mogu posmatrati jugoslovensko-američki odnosi tokom hladnog rata, kao i susreti Josipa Broza Tita sa brojnim ličnostima iz američke politike, diplomatije, kulture i nauke. Saradnja dve zemlje prikazana je kroz susrete na vrhu (zvanične Titove posete SAD u vreme Ajzenhauera, Kenedija, Niksona i Kartera, kao i dolasci američkih predsednika Niksona, Forda i Kartera u Jugoslaviju), diplomatiju (vojna saradnja, diplomatija Džordža Kenana, Džona Fostera Dalsa i Dina Raska, Averela Harimana i Henrija Kisindžera), nauku i tehnologiju (Džejms Vilijam Fulbrajt, Albert Sejbin, astronauti Apola 11, Titova poseta NASA Svemirskom centru i Majkl Debejki), umetnost i popularnu kulturu (Kirk Daglas, Orson Vels, Ričard Barton i Elizabet Tejlor, Titova poseta Holivudu, dolasci Džozefine Bejker u Jugoslaviju, posete Jovanke Broz muzejima u SAD) i privredu saradnju (Dejvid Rokfeler, McDonnell Douglas i Pan Am, Zagrebački velesajam i Yugo-America).

Urednice publikacije su mr Neda Knežević i prof. dr Radina Vučetić, a autorki tekstova Katarina Beširević i Radovan Cukić.